หน้าหลัก รัฐสภาไทย หอสมุดรัฐสภา Menu

รายงานคณะกรรมาธิการการศึกษา สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 24 เรื่อง สรุปผลการดำเนิน (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2554 - 9 ธันวาคม 2556) สมัย นายประกอบ รัตนพันธ์ ประธานคณะกรรมาธิการการศึกษา (สมัยที่ 1) สมัย นายสมบูรณ์ อุทัยเวียนกุล ประธานคณะกรรมาธิการการศึกษา

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)