หน้าหลัก รัฐสภาไทย หอสมุดรัฐสภา Menu

สาระน่ารู้ รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง ญัตติพิจารณาศึกษาแนวทาง ในการวางแผนการผลิตบัณฑิต ปรับปรุงหลักสูตรการเรียน การสอนในระดับอุดมศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและนโยบายไทยแลนด์ 4.0

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)