หน้าหลัก รัฐสภาไทย หอสมุดรัฐสภา Menu

ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการจัดตั้งบำนาญประชาชนให้กับประชาชนเมื่ออายุครบ 60 ปี ที่ไม่มีหลักประกันในเรื่องของบำนาญภายหลังเกษียณอายุ

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)