หน้าหลัก รัฐสภาไทย หอสมุดรัฐสภา Menu

ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่เขตจังหวัดสงขลา เนื่องจากน้ำประปาไม่ได้คุณภาพและไม่เพียงพอกับความต้องการ

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)