หน้าหลัก รัฐสภาไทย หอสมุดรัฐสภา Menu

Browsing 1.9 รายงานคณะกรรมาธิการ by Relation "การสัมมนาประชาพิเคราะห์ เรื่อง "ปฏิรูปการศึกษาอย่างไรให้เด็กไทยมีคุณภาพ" ณ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ วันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2545 คณะกรรมาธิการการศึกษา สภาผู้แทนราษฎร"

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

Browsing 1.9 รายงานคณะกรรมาธิการ by Relation "การสัมมนาประชาพิเคราะห์ เรื่อง "ปฏิรูปการศึกษาอย่างไรให้เด็กไทยมีคุณภาพ" ณ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ วันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2545 คณะกรรมาธิการการศึกษา สภาผู้แทนราษฎร"