หน้าหลัก รัฐสภาไทย หอสมุดรัฐสภา Menu

การกู้เงินตาม พ.ร.ก. ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ภายใต้กรอบวงเงินกู้ไม่เกิน 1 ล้านล้านบาท

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)