หน้าหลัก รัฐสภาไทย หอสมุดรัฐสภา Menu

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนงานเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการกระบวนการรับเรื่องราวร้องทุกข์ ปีงบประมาณ 2553 (ตามแผนพัฒนาองค์กร หมวด 6 การจัดการกระบวนการ)

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)