หน้าหลัก รัฐสภาไทย หอสมุดรัฐสภา Menu

Browsing 1.8.3 เอกสารประกอบการพิจารณาในการประชุมร่วมกันของรัฐสภา by Relation "เอกสารประกอบการพิจารณา กรอบการเจรจาพันธกรณีต่าง ๆ ภายใต้บทที่ 9 การเคลื่อนย้ายบุคคลธรรมดา ความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย - ญี่ปุ่น (JTEPA)"

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

Browsing 1.8.3 เอกสารประกอบการพิจารณาในการประชุมร่วมกันของรัฐสภา by Relation "เอกสารประกอบการพิจารณา กรอบการเจรจาพันธกรณีต่าง ๆ ภายใต้บทที่ 9 การเคลื่อนย้ายบุคคลธรรมดา ความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย - ญี่ปุ่น (JTEPA)"

Sort by: Order: Results: