หน้าหลัก รัฐสภาไทย หอสมุดรัฐสภา Menu

Browsing 1.8.2 เอกสารประกอบการพิจารณาในการประชุมวุฒิสภา by Contributor "คณะรัฐมนตรี (นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ นายกรัฐมนตรี))"

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

Browsing 1.8.2 เอกสารประกอบการพิจารณาในการประชุมวุฒิสภา by Contributor "คณะรัฐมนตรี (นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ นายกรัฐมนตรี))"

Sort by: Order: Results: