หน้าหลัก รัฐสภาไทย หอสมุดรัฐสภา Menu

การพิจารณาศึกษามาตรการแก้ไขปัญหาจราจรในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล กรณีศึกษา การบริหารจัดการจราจรโดยใช้ระบบจราจรและขนส่งอัจฉริยะ (Intelligent Transport System : ITS)

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)