หน้าหลัก รัฐสภาไทย หอสมุดรัฐสภา Menu

สรุปผลการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 ปีที่ 2 ครั้งที่ 9 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันพุธที่ 16 ธันวาคม 2563

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)