หน้าหลัก รัฐสภาไทย หอสมุดรัฐสภา Menu

Browsing 2.6.1 สาระน่ารู้ในวงงานรัฐสภา by Relation "รายงานของคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านสังคม เรื่อง ดิจิทัลเพื่อการเฝ้าระวังทางสังคม เสริมสร้างวินัยและความเข้มแข็งของชุมชนสังคม (Digital Community Watch Dog)"

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

Browsing 2.6.1 สาระน่ารู้ในวงงานรัฐสภา by Relation "รายงานของคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านสังคม เรื่อง ดิจิทัลเพื่อการเฝ้าระวังทางสังคม เสริมสร้างวินัยและความเข้มแข็งของชุมชนสังคม (Digital Community Watch Dog)"

Sort by: Order: Results: