หน้าหลัก รัฐสภาไทย หอสมุดรัฐสภา Menu

Browsing 2.6.1 สาระน่ารู้ในวงงานรัฐสภา by Relation "รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง แนวทางการส่งเสริม สนับสนุนและยกระดับคุณภาพมาตรฐานการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ของคณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา"

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

Browsing 2.6.1 สาระน่ารู้ในวงงานรัฐสภา by Relation "รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง แนวทางการส่งเสริม สนับสนุนและยกระดับคุณภาพมาตรฐานการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ของคณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา"

Sort by: Order: Results: