หน้าหลัก รัฐสภาไทย หอสมุดรัฐสภา Menu

Browsing 2.6.1 สาระน่ารู้ในวงงานรัฐสภา by Relation "รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรโดยกระบวนการเลือกตั้งขั้นต้น (Primary Vote) ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ของคณะกรรมาธิการกิจการองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ วุฒิสภา"

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

Browsing 2.6.1 สาระน่ารู้ในวงงานรัฐสภา by Relation "รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรโดยกระบวนการเลือกตั้งขั้นต้น (Primary Vote) ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ของคณะกรรมาธิการกิจการองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ วุฒิสภา"

Sort by: Order: Results: