หน้าหลัก รัฐสภาไทย หอสมุดรัฐสภา Menu

ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการปรับเพิ่มเงินนิตยภัต (เงินเดือนประจำตำแหน่งพระ) แก่พระภิกษุสงฆ์ให้ครอบคลุมทั่วประเทศ

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)