หน้าหลัก รัฐสภาไทย หอสมุดรัฐสภา Menu

แนวทางการพัฒนาเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลทะเบียนประวัติสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกับข้อมูลทะเบียนประวัติสมาชิกวุฒิสภาเพื่อใช้ประโยชน์ข้อมูลร่วมกัน

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)