หน้าหลัก รัฐสภาไทย หอสมุดรัฐสภา Menu

การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานฝ่ายเลขานุการคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติของกลุ่มงานบริการเอกสารอ้างอิง สำนักกรรมาธิการ 3

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)