หน้าหลัก รัฐสภาไทย หอสมุดรัฐสภา Menu

การเพิ่มประสิทธิภาพการติดตามและประมวลผลรายงานประจำปีของหน่วยงานที่เสนอต่อวุฒิสภาตามกฎหมาย

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)