หน้าหลัก รัฐสภาไทย หอสมุดรัฐสภา Menu

การจัดทำฐานข้อมูลเอกสารวิชาการของคณะผู้แทนรัฐสภาไทยในการประชุมสมัชชารัฐสภาเอเชีย (Asian Parliamentary Assembly–APA) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสืบค้นเอกสารวิชาการของนักวิเทศสัมพันธ์ในการสนับสนุนบทบาทคณะผู้แทนรัฐสภาไทย

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)