หน้าหลัก รัฐสภาไทย หอสมุดรัฐสภา Menu

ขอเสนอญัตติตั้งกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง และการมีส่วนร่วมของประชาชนวุฒิสภา

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)