หน้าหลัก รัฐสภาไทย หอสมุดรัฐสภา Menu

แนวทางการพัฒนาข้าราชการรัฐสภาสามัญในเรื่องทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อรองรับงานรัฐสภา 4.0 (Digital Parliament) : กรณีศึกษาข้าราชการสายงานทรัพยากรบุคคล

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)