สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้ขอหารือเกี่ยวกับเรื่องปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)