หน้าหลัก รัฐสภาไทย หอสมุดรัฐสภา Menu

การจัดทำข้อมูลวิชาการเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมาธิการการคมนาคม กรณีการพิจารณาศึกษาแผนการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านโลจิสติกส์ เพื่อรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (SEZ) ของรัฐบาล

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)