แนวทางการพัฒนาขีดความสามารถของนักวิเทศสัมพันธ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่ล่ามในเวทีระหว่างประเทศ

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)