สภาพปัญหาและแนวทางแก้ปัญหาการบริหารงบประมาณ กรณีศึกษาค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศและกรรมาธิการ

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)