หน้าหลัก รัฐสภาไทย หอสมุดรัฐสภา Menu

การดำเนินการของรัฐสภาในการตอบสนองต่อคำวินิจฉัยของคณะกรรมการสหภาพรัฐสภาว่าด้วยสิทธิมนุษยชนของสมาชิกรัฐสภา : กรณีศึกษาเปรียบเทียบรัฐสภาไทยกับฟิลิปปินส์

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)