หน้าหลัก รัฐสภาไทย หอสมุดรัฐสภา Menu

ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการปฏิรูปการศึกษา เพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนสายอาชีวศึกษาให้เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)