หน้าหลัก รัฐสภาไทย หอสมุดรัฐสภา Menu

ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อพิจารณาส่งเสริมและพัฒนาการเลี้ยงโคเนื้อคุณภาพสูงภายในประเทศและเพื่อการส่งออกโดยการตั้งกลุ่มเกษตรกรโคเนื้อแปลงใหญ่

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)