หน้าหลัก รัฐสภาไทย หอสมุดรัฐสภา Menu

รายงานฉบับสมบูรณ์ เล่มที่ 4 เรื่อง "บทความประกอบการวิจัยและข้อคิดเห็นจาการสัมมนา" โครงการการวิเคราะห์กฎหมายและกระบวนการยุติธรรมทางอาญาด้วยเศรษฐศาสตร์ (Economic Analysis of Criminal Laws)

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)