หน้าหลัก รัฐสภาไทย หอสมุดรัฐสภา Menu

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้ได้ขอหารือเรื่องทั่วไปเกี่ยวกับปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)