หน้าหลัก รัฐสภาไทย หอสมุดรัฐสภา Menu

การพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานของกลุ่มงานความสัมพันธ์รัฐสภาทวิภาคี เพื่อสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมของกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทยระหว่างประเทศ : กรณีศึกษาภาระหน้าที่ของนักวิเทศสัมพันธ์

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)