หน้าหลัก รัฐสภาไทย หอสมุดรัฐสภา Menu

การเตรียมความพร้อมในการบูรณาการฐานข้อมูลเพื่อการปฏิรูปประเทศสำหรับสนับสนุนการปฏิบัติงานตามหน้าที่และอำนาจของสมาชิกวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)