หน้าหลัก รัฐสภาไทย หอสมุดรัฐสภา Menu

ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการท่องเที่ยวเชิงเอกลักษณ์และตามอัตลักษณ์ในแต่ละพื้นที่ทั่วทุกภูมิภาค

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)