ขุดลอก “หนองกุดสร้าง” เพื่อทำแก้มลิง บ้านหนองอึ่ง หมู่ที่ 1 ตำบลหนองอึ่ง อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)