หน้าหลัก รัฐสภาไทย หอสมุดรัฐสภา Menu

Browsing 1.7.4.2 รายงานการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ(เรื่อง) by Relation "16. รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง ปัญหาความซ้ำซ้อนในอำนาจหน้าที่ของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติกับกรมการศาสนา"

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

Browsing 1.7.4.2 รายงานการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ(เรื่อง) by Relation "16. รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง ปัญหาความซ้ำซ้อนในอำนาจหน้าที่ของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติกับกรมการศาสนา"

Sort by: Order: Results: