หน้าหลัก รัฐสภาไทย หอสมุดรัฐสภา Menu

Browsing 1.7.4.2 รายงานการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ(เรื่อง) by Relation "กรณีที่สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติผู้ซึ่งได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับสรรหาเป็นสมาชิกวุฒิสภาจะต้องลาออกจากการเป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ...."

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

Browsing 1.7.4.2 รายงานการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ(เรื่อง) by Relation "กรณีที่สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติผู้ซึ่งได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับสรรหาเป็นสมาชิกวุฒิสภาจะต้องลาออกจากการเป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ...."

Sort by: Order: Results: