จังหวัดชัยภูมิยังไม่ได้รับการช่วยเหลือจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในการแจกผ้าห่มเพื่อบรรเทาอากาศหนาว

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)