หน้าหลัก รัฐสภาไทย หอสมุดรัฐสภา Menu

รายงานการเข้าร่วมประชุมสหพันธ์ระหว่างประเทศว่าด้วยสมาคมและสถาบันห้องสมุด (International Federation of Library Associations and Institutions: IFLA) ณ กรุงเอเธนส์ (Athens) สาธารณรัฐเฮลเลนิก (Hellenic Republic) ระหว่างวันที่ 20 สิงหาคม-1 กันยายน 2562

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)