หน้าหลัก รัฐสภาไทย หอสมุดรัฐสภา Menu

รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการพัฒนาการของการบังคับใช้กฎหมายเพื่อป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (The development of law enforcement for anti-corruption for procurement processes)

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)