หน้าหลัก รัฐสภาไทย หอสมุดรัฐสภา Menu

รายงานวิจัย เรื่อง การจัดการความรู้เพื่อสร้างธรรมาภิบาลที่ดีในการจัดซื้อจัดจ้างอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (Applying the Knowledge Management to Develop Good Gorvernance of E-Government Procurement)

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)