หน้าหลัก รัฐสภาไทย หอสมุดรัฐสภา Menu

ขอเสนอญัตติเปิดอภิปรายเพื่อรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อการปฏิรูปประเทศ และการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ จากสมาชิกวุฒิสภา

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)