เอกสารประกอบร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. .... รายละเอียดการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เล่ม 3

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)