หน้าหลัก รัฐสภาไทย หอสมุดรัฐสภา Menu

แนวทางการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร (COSO-ERM Framework) เฉพาะกรณีสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)