หน้าหลัก รัฐสภาไทย หอสมุดรัฐสภา Menu

กรณีศึกษาวิเคราะห์คำวินิจฉัยร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงินตามมติที่ประชุมร่วมกันของประธานสภาผู้แทนราษฎรและประธานกรรมาธิการสามัญของสภาผู้แทนราษฎรทุกคณะ

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)