หน้าหลัก รัฐสภาไทย หอสมุดรัฐสภา Menu

Browsing 2.3.5.11 เอกสารวิชาการกรณีศึกษาส่วนบุคคล(นบส.) รุ่นที่ 10 by Relation "การพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานของกลุ่มงานความสัมพันธ์รัฐสภาทวิภาคี เพื่อสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมของกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทยระหว่างประเทศ : กรณีศึกษาภาระหน้าที่ของนักวิเทศสัมพันธ์"

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

Browsing 2.3.5.11 เอกสารวิชาการกรณีศึกษาส่วนบุคคล(นบส.) รุ่นที่ 10 by Relation "การพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานของกลุ่มงานความสัมพันธ์รัฐสภาทวิภาคี เพื่อสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมของกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทยระหว่างประเทศ : กรณีศึกษาภาระหน้าที่ของนักวิเทศสัมพันธ์"

Sort by: Order: Results: