หน้าหลัก รัฐสภาไทย หอสมุดรัฐสภา Menu

แจ้งความกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ให้รวมเมืองกมุทธาไส 1 เมือง กุมภวาปี 1 เมือง หนองหาย 1 อำเภอ บ้านหมากแข้ง 1 ตั้งเป็นเมืองจัตวา เรียกว่าเมืองอุดรธานีบริเวณน้ำชีให้เปลี่ยนเรียกว่าเมืองขอนแก่น บริเวณน้ำเหืองให้เปลี่ยนเรียกว่าเมืองเลย บริเวณสกลนครให้เปลี่ยน เรียกว่าเมืองสกลนคร บริเวณธาตุพนมให้เปลี่ยนเรียกว่าเมืองนครพนม ส่วนเมืองหนองคายเมืองโพนพิสัยให้คงไว้ตามเดิม

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)