กระทู้ถามของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กระทู้ถามที่ 108/ร. เรื่อง การบริหารจัดการการดำเนินงานในโรงพยาบาลรัฐบาลและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล [ของ นายจาตุรงค์ เพ็งนรพัฒน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคเพื่อไทย]

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)