หน้าหลัก รัฐสภาไทย หอสมุดรัฐสภา Menu

ร่างพระราชบัญญัติครู (ฉบับที่...) พ.ศ.... ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว (ครั้งที่1/2523 สมัยวิสามัญ)

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)