สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรขอหารือเรื่องทั่วไปเกี่ยวกับความเดือดร้อนของประชาชน

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)