หน้าหลัก รัฐสภาไทย หอสมุดรัฐสภา Menu

พระราชหัตถ์เลขาพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้พระยาวิสูตรโกษาจัดการยืมเงินต่างประเทศ

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)